2019        
 
Januar

Februar  - Der er ikke afholdt bestyrelsesmøde i februar 2019  
Marts                                   Referat generalforsamling underskrevet af dirigenten, beretning fra formand og træner samt budget og regnskab 2018/2019    
April          
Maj            
Juni            
Juli           - Der er ikke afholdt bestyrelsesmøde i juli 2019  
August       
September  
Oktober      
November  
December  

Nyheder

Sponsorer